Grande Fratello Vip. Simona Izzo. 2017-08-29 © Massimo Sestini